Bezorging & Retournering

ALGEMENE VOORWAARDEN SHOP4KLEDING.NL 
1.1 DEFINITIES
in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.2 SHOP4KLEDING de eenmanszaak “SHOP4KLEDING”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda, met KvK-nummer 20130125 0000

1.3 Klant, natuurlijke persoon, die via WWW.SHOP4KLEDING.NL een bestelling plaatst. 2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met SHOP4KLEDING, zijn deze Voorwaarden van toepassing.

2.2 Deze voorwaarden worden bij het plaatsen van een bestelling aan de klant ter beschikking gesteld en kunnen door de klant eenvoudig worden opgeslagen. Op verzoek van de klant kunnen deze voorwaarden ook kosteloos aan de klant worden toegezonden.

2.3 Van deze voorwaarden, kan alleen met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van SHOP4KLEDING worden afgeweken. Als van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

2.4 SHOP4KLEDING behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen, op de door haar opportuun geachte momenten. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden op de website.

3. HET AANBOD

3.1 SHOP4KLEDING biedt tweedehandskleding en nieuwe kleding aan. Alle artikelen verkeren in goede staat. Bij de tweedehandskleding wordt bij het aanbod de staat en de maat zo goed mogelijk beschreven. Kennelijk vergissingen in het aanbod binden SHOP4KLEDING niet.

3.2 Als een artikel, na levering, wezenlijk afwijkt van wat vermeld staat op shop, dan moet hierover onmiddellijk, uiterlijk binnen 24 uur na aankomst van de zending, contact worden opgenomen met SHOP4KLEDING. Houd er rekening mee dat de kleuren van de foto's, onverhoopt, kunnen afwijken van de werkelijkheid. 4. OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van SHOP4KLEDING. SHOP4KLEDING bevestigt de aanvaarding direct zolang niet is bevestigt kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4.2 Er is sprake van een wettelijke overeenkomst als de klant opdracht heeft gegeven aan SHOP4KLEDING door middel van het bestellen en betalen van een item van de website.

4.3 SHOP4KLEDING behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de Voorwaarden niet in acht worden genomen. 

4.4 Herroeping: De klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen gedurende 7 dagen. Zorgvuldig kosten retour uitsluitend rechtspersoon.

5. PRIJZEN

5.1 De door SHOP4KLEDING gehanteerde verkoopprijzen worden uitgedrukt in euro's, inclusief btw en exclusief porto. Btw bedragen worden niet apart vermeld. 

5.2 De betaling gaat via Ideal na het bestellen van een artikel. 

5.3 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt dit te voorkomen, kunnen fouten op de shop voorkomen. Indien er een fout in een prijs is gemaakt, is SHOP4KLEDING niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.
 


6. LEVERING & VERZENDKOSTEN 

6.1 Artikelen worden verzonden via PostNL tegen de door PostNL gehanteerde verzendtarieven.

6.2 Verzekerd of aangetekend verzenden vindt alleen op aanvraag plaats. De meerkosten zijn voor rekening van de klant
.
6.3 Indien de bestelling door een normale brievenbus past, wordt deze in een envelop verstuurd. In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van de pakkettenservice van PostNL waarbij de bestelling in Nederland traceerbaar is. Verzendkosten worden niet aan de klant in rekening gebracht.

6.4 Bij ontvangst van een directe betaling of betaling vooraf versturen wij de bestelling normaal gesproken dezelfde dag nog of in de dagen erna.

6.5 SHOP4KLEDING aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door PostNL.

6.6 SHOP4KLEDING streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is SHOP4KLEDING echter niet verplicht
. Er wordt een verzendbevestiging via de email toegestuurd op het moment dat het artikel toegezonden wordt. 7. BETALING & BETALINGSTERMIJN

7.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin vermeld de totale kosten, inclusief verzendkosten. Ook eventuele meerkosten worden vermeld.

7.2 Betaling is mogelijk door: Directe betaling met iDEAL veilig en snel in uw eigen vertrouwde internet-betaalomgeving.8. RETOURNEREN

8.1 Retourneren kan uitsluitend binnen 7 werkdagen mits vooraf gemeld aan joyce@shop4kleding.nl. Ruilingen/retourneringen ontvangen buiten de 2e periode van 7 dagen worden niet geaccepteerd.

8.2 De verzendkosten bij retourneren zijn te allen tijde voor eigen rekening van de klant. Het artikel dient per omgaande, tenminste binnen 4 werkdagen (= exclusief zon- en feestdagen) afgeleverd te zijn bij SHOP4KLEDING gerekend vanaf de melding aan joyce@shop4kleding zoals omschreven in lid 1.
8.3 Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn, dus ongebruikt/onbeschadigd en voorzien zijn van aangehechte labels (indien van toepassing). SHOP4KLEDING behoudt zich het recht voor om artikelen op grond van genoemde punten te weigeren of een vergoeding voor reparatie en/of reiniging en/of vermindering van verkoopwaarde te berekenen. Te verrekenen met het tegoed van het retourbedrag. 

8.4 SHOP4KLEDING zal het retourbedrag, exclusief verzendkosten, uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het item retourneren/de betaling van de klant terugstorten. 


9. ANNULEREN
9.1 Wanneer SHOP4KLEDING door overmacht is genoodzaakt een order te annuleren, wordt de klant per e-mail geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. In geval van reeds gedane betaling wordt het bedrag gerestitueerd door SHOP4KLEDING.10. GEBREKEN

10.1 De tweedehands kleding op de site is in goede staat. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat van het artikel. Tweedehands kleding kan sporen van gebruik/wassen vertonen en is gedragen en bovendien worden eventuele gebreken aan een artikel nadrukkelijk vermeld.
 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt dit te voorkomen, kunnen fouten voorkomen. Indien er een gebrek in een item is gecontateerd, zal het retourbedrag, exclusief verzendkosten, uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het item retourneren/de betaling van de klant worden terug gestort.
10.2 Direct na ontvangst van de bestelling dient de klant de geleverde artikelen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken eventuele gebreken onmiddellijk te melden. Melding vindt plaats via/per e-mail aan, onder vermelding van het bestelnummer.11. PRIVACY

11.1. De persoonsgegevens van de klant worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.

11.2 Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

11.3 Klanten die een bestelling plaatsen bij SHOP4KLEDING ontvangen automatisch de nieuwsbrief. Afmelden kan via het contactformulier of onderaan de nieuwsbrief.12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen shop en klant zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.OVER ONS

Bestel Nú Prachtige Kleding bij Shop4kleding. Snelle Levering. Zeer Divers Aanbod. Grote selectie van verschillende stijlen.

Regelmatig Nieuwe Items!

VOLG ONS

Facebook iconTwitter iconLinkedIn iconPinterest icon